KAMU HİZMET CEZASI

      

Denetimli serbestliğin ruhunu en iyi yansıtan uygulamalardan birisi olması nedeniyle kamu hizmeti cezaları sadece Ülkemizde değil denetimli erbestlik sistemine sahip tüm ülkelerde hep dikkat çeken bir infaz yöntemi oldu. Peki neden bu tür bir cezalandırma toplumda ve adalet sistemlerinde ilgi örüyor? Büyük bir ihtimal ile bu ceza türünün kamuya bir geri ödeme fikrini barındırması, eğitici olması, ekonomik olması, hükümlünün sosyalleşmesini destekleyici olması, hükümlünün ailesini çok daha az mağdur etmesi, vb. bir çok faydalı görülen özelliği bunun nedeni.

 

KAMU HİZMETİ KAVRAMI

       Kamu hizmeti denildiğinde, devlet ya da özel kurumlar tarafından vatandaşlara sunulun hizmetlerin bütünü akla gel-mektedir. Tek tek kişiler tarafından yerine getirilemeyen, top-lumsal yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli olan ihtiyaçla-rın, devletçe üstlenilmesini ve yerine getirilmesini kamu hizme-ti kavramı ile açıklayabiliriz. Kamuya yönelik hizmetlerde amaç, kişilerin mutlu bir şekilde, huzur içinde yaşamalarını sağlayarak toplumsal düzeninin korunmasıdır. Bu açıdan bakıldığında, kamu hizmeti faaliyetleriyle ulaşılmak istenen sonuç ile Türk Ceza Kanununun amacı aynı niteliktedir. Türk Ceza Kanundaki düzenlemelerle, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak hedeflenmektedir.

HANGİ KOŞULLAR ALTINDA KAMU HİZMETİ CEZASINA KARAR VERİLİR?

    a. Kısa Süreli Hapis Cezası Yerine Çalışma Cezasına (TCK 50/1-f) hükmedebilmek için;
          . Hükmedilen ceza bir yıl veya daha az süreli hapis cezası olmalı,
          . Hükümlü ücretsiz çalışmayı kabul etmeli,
          .Çalışılacak iş, kamuya yararlı bir iş olmalı,

    b. Hapis Cezasına Mahkumiyet Halinde Çalışma Ceza-sına (CGTİK 105/4) hükmedebilmek için;
          . Hükümlü iki yıl veya daha az süreli hapis cezası-na mahkûm olmalı,
          . Hapis cezasının infazına başlanmalı ve hükümlülük süresinin yarısı iyi hâlle geçirilmiş olmalı,
          . Hükümlü ücretsiz çalışmayı kabul etmeli,
          . Çalışılacak iş kamuya yararlı bir iş olmalı,

 

NASIL İNFAZ EDİLİR?

      Mahkemelerce verilen kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbirinin infazı, denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir. Hakkında ka-muya yararlı bir işte çalıştırma tedbiri kararı verilen hükümlü-ye on gün içinde denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğüne başvurması hususunda bildirim yapılmaktadır. Hükümlünün şube müdürlüğüne başvurması halinde denetimli serbestlik görevlileri tarafından hükümlü ile bireysel görüşmeler yapılmakta ve çok yönlü değerlendirmeleri içeren tanıma formu doldurulmaktadır.

      Hükümlü ile yapılan görüşmelerde hükümlünün suç geçmişi, kişisel, sosyal, ekonomik ve psikolojik durumları, suçla ve kamu hizmeti tedbiri ile ilgili değerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler alınmaktadır. Hükümlü hakkında elde edilen bilgiler doğrultusunda bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbiri kapsamında hükümlü çalıştırabilecek iş yerlerinden oluşan hizmetler listesinden hükümlüye en uygun iş yeri seçilmektedir. Kararlaştırılan iş yerinde hükümlüden sorumlu gözetmen, denetim görevlisi ve hükümlü arasında yapılan görüşmede taraflara mahkeme kararının gereklilikleri ve uygulanma mec-buriyeti ile ilgili bilgi verilmektedir. Hükümlü denetimli ser-bestlik görevlisi ve gözetmen arasında yapılacak iş, tedbirinin yerine getirilmesi sırasında uyulması gereken kurallar ve tarafların sorumluluklarını içeren çalıştırma protokolü imzalanmaktadır.

     Protokolün imzalanmasının ardından denetimli serbestlik görevlisi hükümlünün hangi kurumda, hangi gün ve hangi saatlerde çalışacağı gibi bilgileri içeren denetleme planını hazırlamaktadır.

     Kamuya yararlı bir işte çalıştırma tedbiri kapsamında çalıştırılan hükümlülerin takip ve denetimi; denetimli serbestlik görevlisinin iş yerine yapacağı ziyaretler, kurumdaki gözetmen ile yapılan düzenli görüşmeler ve kurum tarafından hazırlanan takip çizelgesi ile yapılmaktadır.

 

 

       

 

 
RESMİ KURUMLAR

Anayasa MahkemesiYargıtayDanıştayAdalet BakanlığıUYAPTürkiye
Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2018 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 2018 ] - Webmaster : Abdulaziz DAYAN
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.